نسرین استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: نسرین
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیعت، همیشه مهربون، هنوز دیر نیست، رنگین کمان، گلهای انار، تو برام همیشه باش، آئینه عشق، برج بلور، چشمان سیاه، دیوونه شهر، ای روزگار، غصه تقدیر، گله نه

چاپ