نسرین استریو CBS (نوار کاست)

عنوان: نسرین
استریو: CBS
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خوشا دولت مستی، تسبیح، میخانه، قسمت، زیر چتر قشنگ تو، باورت کرده بودم، غربت، خنده سراب

چاپ