نسرین استریو شاد (نوار کاست)

عنوان: نسرین
استریو: شاد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پنجره، خوشا دولت مستی، تسبیح، میخانه، برج بلور، قسمت، زیر چتر قشنگ تو، باورت کرده بودم، غربت، خنده، سراب

چاپ