نسرین استریو آیوا (نوار کاست)

عنوان: نسرین
استریو: آیوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروس، غصه چیه غم کدومه، بیعت، گل های انار، رنگین کمان، عاشق شهر، برج بلور، امید فردا، شکسته دل، گناه از تو بود، آئینه عشق، تو برام همیشه باش

چاپ