نسرین استریو دمیس (نوار کاست)

عنوان: نسرین
استریو: دمیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروس، تب رهایی، چه حاصل، قاصد نور، بازگشت، هنوز دیر نیست، همیشه مهربون باش، بیعت، گل های انار، رنگین کمان، تو برام همیشه باش، عاشق شهر، برج بلور

چاپ