نسرین استریو نی نوا (نوار کاست)

عنوان: نسرین
استریو: نی نوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروس، دیر نیست، غصه چیه غم کدومه، بیعت، گلهای انار، رنگین کمان، عاشق شهر، برج بلور، امید فردا، شکسته دل، گناه از تو بود، آئینه عشق

چاپ