نعیم استریو افسانه (نوار کاست)

عنوان: نعیم
استریو: افسانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حال که دیوانه شدم، لاله آزاد، زیم زیم، چشم سیاه، علی شیر خدا، نگار، ساروان، اگر بهار بیاد، چه بیهوده، بشنو از نی، دلکم، لیلی لیلی جان، مادر، ستارگان، عشق من

چاپ