نعیم (نوار کاست) شماره 4

عنوان: نعیم
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حال که دیوانه شدم، لاله آزاد، زیم زیم، چشم سیاه، علی شیر خدا، نگار، ساروان، اگر بهار بیاد، چه بیهوده، بشنو از نی، دلکم، لیلی، مادر، عشق من

چاپ