نعیم استریو گل (نوار کاست)

عنوان: نعیم
استریو: گل
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: علی شیر خدا، حال که دیوانه شدم، لاله آزاد، زیم زیم، چشم سیاه، نگار، ساروان، اگر بهار بیاد

چاپ