نعیم (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نعیم
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: لاله آزاد، حال که دیوانه شدم، زیم زیم، چشم سیاه، علی شیر خدا، نگار، ساروان، اگر بهار بیاد، چه بیهوده چه ساده، بشنو از نی، دلکم ای دلکم، لیلی لیلی جان، خلیل مادر، ستارگان بخوانید به کس چه، عشق من بیا برقصیم

چاپ