مرشد مرادی استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 726

عنوان: مرشد مرادی
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشعار باستانی همراه با ضرب، قربان نامت یا علی، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جان علی جانم علی، مولا علی

چاپ