مرشد مرادی استریو چنگ (نوار کاست)

عنوان: مرشد مرادی
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غزل و ضرب باستانی، قربان نامت یا علی، سرود مقدس، دشتستانی، ساربان، حق یا علی هو یا علی، عاشق صادق بیا، عشق صوفیان

چاپ