مرشد مرادی استریو مهتاب (نوار کاست)

عنوان: مرشد مرادی
استریو: مهتاب
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غزل و متن ورزش باستانی
با همکاری: درویش مصطفی جاویدان و حسن شهرستانی

چاپ