مرشد مرادی استریو ناز (نوار کاست)

عنوان: مرشد مرادی
استریو: ناز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سربلند، عشق من ترکم کن، مهتاب، دوست دارم، زهره، ملیحه، همسر، برادر جان، چه قشنگه، پاسدار

چاپ