مرشد مرادی استریو سوپر بزمک (نوار کاست)

عنوان: مرشد مرادی
استریو: سوپر بزمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هو یا علی مد
تقدیم به دوس داران علی
اجرا کننده مرشد مرادی

چاپ