نادر گلچین استریو آروین (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: آروین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون وقتا دیوونم بودی، چوپان نی زن، ناوک مژگان، شکوه، نوای کاروان، کوچه باغ، من دیگه بچه نمیشم، بوی بهار، گلعذار

چاپ