نادر گلچین استریو پدیده (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: پدیده
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون وقتا دیوونم بودی، چوپان نی زن، شکوه، کوچه باغ، نوای کارون، من دیگه بچه نمیشم، بوی بهار

چاپ