نادر گلچین استریو دالبی (نوار کاست)

عنوان: نادر گلچین
استریو: دالبی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون وقتا دیوونم بودی، چوپان نی زن، شکوه، کوچه باغ، من دیگه بچه نمیشم، نوای کاروان، بوی بهار

چاپ