عباس مهرپویا استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 3

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین، دیوانه بود این دل

چاپ