عباس مهرپویا استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قایقران، لطف خدا، ساربان، وعده گاه، بوسه موج، آه، فردای روشن، دختر شب، خال سیاه، صدای پا، گریه کردم اشکم ندیدی، باد وحشی است

چاپ