عباس مهرپویا استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرگ قو، شب، کولی گل فروش، جام چشم، آرزوی باران، برای همیشه، غروب پائیز، گیتار من، رودخانه بدون بازگشت، او هم رفت، صدای پا، مستم و مستم، افسانه عشق

چاپ