عباس مهرپویا استریو مولن روژ (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: مولن روژ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین، دیوانه بود این دل

چاپ