عباس مهرپویا استریو اروس موزیک (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: اروس موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبلیه لیلی، فانوس، صدا کن مرا، من که در تو مرده ام، دیوانه بود این دل، غم تنهائی، آسمان میگرید امشب، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، ساز غمگین، گریه کردم اشکم ندیدی و آه

چاپ