عباس مهرپویا استریو جام جم (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: جام جم
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین، دیوانه بود این دل

چاپ