عباس مهرپویا استریو خانه نوار (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: خانه نوار
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین رقیب، دیوانه بود این دل

چاپ