عباس مهرپویا استریو جهان موسیقی (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: جهان موسیقی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین رقیب، دیوانه بود این دل

چاپ