عباس مهرپویا استریو نوفل لوشاتو (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: نوفل لوشاتو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبیله لیلی، صدا کن مرا، فانوس، دیوانه بود این دل، بستر ننگین رقیب، سول راگا، من که در تو مرده ام، آسمان میگرید امشب، غم تنهائی، قایقران، لطف خدا

چاپ