عباس مهرپویا استریو موناکو (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: موناکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبیله لیلی، صدا کن مرا، فانوس، دیوانه بود این دل، بستر ننگین رقیب، سول راگا، من که در تو مرده ام، آسمان میگرید امشب، غم تنهائی، مهاراجا دانس، کاتانگا، جامبو آفریقا

چاپ