عباس مهرپویا استریو نوا (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: نوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین، دیوانه بود این دل

چاپ