عباس مهرپویا استریو سارا (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: سارا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین رقیب، دیوانه بود این دل

چاپ