عباس مهرپویا استریو آکائی (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، بستر ننگین رقیب، دیوانه بود این دل، آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام

چاپ