عباس مهرپویا استریو پدیده (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: پدیده
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسمان میگرید امشب، صدا کن مرا، هرگز دوباره عاشق نخواهم شد، فانوس، من که در تو مرده ام، قبیله لیلی، غم تنهائی، ساز غمگین، در بستر ننگین رقیب، دیوانه بود این دل

چاپ