عباس مهرپویا استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبیله لیلی، فانوس، صدا کن مرا، دیوانه بود این دل، بستر ننگین رقیب، من که در تو مرده ام، غم تنهائی، آسمان میگرید امشب، قایقران، مرگ قو، ساز غمگین غریب من، موزیک متن قبیله لیلی

چاپ