عباس مهرپویا استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 104

عنوان: عباس مهرپویا
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قبیله لیلی، صدا کن مرا، فانوس، دیوانه بود این دل، بستر ننگین رقیب، سول راگا، من که در تو مرده ام، آسمان میگرید امشب، غم تنهائی، مهاراجا دانس، کاتانگا، جامبو آفریقا

چاپ