منوچهر سخائی استریو الدوز(نوار کاست)

عنوان: منوچهر سخائی
استریو: الدوز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پائیز، جان جان، برگرد، پشیمون برمیگردم، نگو خداحافظ، داغ بوسه، عروسی، گلهای باغچه، بدرود، با گریه بسویش میروم، آنقدر تو را دوست دارم، پرستو، صنوبر

چاپ