منوچهر سخائی استریو خاطره (نوار کاست) شماره 1

عنوان: منوچهر سخائی
استریو: خاطره
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پائیز، برگرد برگرد، پنجره ها، پشیمون برمیگردم، جدائی، بزار امشب بخوابم، بله دوستش دارم، لب دریا، کلاغها، جان جان، نگو خداحافظ، آملا علی، هنوزم دوست دارم، گل های باغچه، عروسی، بدرود بدرود، شهر نور، بابارو بوس کن

چاپ