منوچهر سخائی استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: منوچهر سخائی
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گل باغچه، جان جان، وعدا دور دور، بوسه داغ، پائیز، گل، لب دریا، بابا را بوس کن، دزد دل، آروم آروم، آنقدر تو را دوست دارم، اشتباه من، آملا علی، شهر نور، گردنبند الله، دیدی از دستم رفت

چاپ