منوچهر سخائی استریو چنگ (نوار کاست)

عنوان: منوچهر سخائی
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پنجره ها، لب دریا، بابا رو بوس کن، بزار امشب بخوابم، بله دوستش دارم، آملا علی، هنوزم دوستت دارم، اشکهای من، قدیما یادش بخیر، جدا از تو، صنوبر، پرستو، پشیمون برمیگردم، نگو خداحافظ، عروسی

چاپ