منوچهر سخائی استریو پ پ (نوار کاست) شماره 1

عنوان: منوچهر سخائی
استریو: پ پ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرستو، ز کنارم میگذری، سنگ و آئینه، سبک بال، عاشق دیوانه، چهره و خیال، کاروان گلها، اشکهای من، جدائی، امشب مرا غم دیوانه کرده، باور مکن، لالائی، آهوی رمیده، اشتباه من

چاپ