مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 16

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: از من بگذرید، جشن گلها، چه کنم کجا بگویم، سرمستم جانا، تو بخوان، شراره جاویدان، خاطره یکشب، ای شب چه بسر داری، گریم دور از رویت، نگاهی از دل

چاپ