مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 14

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: برق نگاهی، یه دل اینجا، دیشب بر ما بود، سوز و ساز، سرو و بید، آتشین رو یاسمین بری، دل پریشان، راه خیال، افسانه دل، گیسو

چاپ