مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 13

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: در میان گلها، نسیم فروردین، طوفان، دیوانه تو، حیرانم، نبودم اگر من، در خلوت غم، سکوت ها، شکوه دوست

چاپ