مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 12

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
دوش دوش
ترانه و آهنگ: شیدا
اشعار متن: مولانا
تنظیم: جواد معروفی
شیرین شیرین
ترانه: منیر طه
اشعار متن: هاتف، عطار، مولانا
آهنگ: تجویدی

چاپ