مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 9

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نرگس مستی
دستگاه: ماهور
ترانه و آهنگ: شیدا
اشعار متن: مولانا، بیژن ترقی
وعده کردی
دستگاه: ماهور
ترانه و آهنگ: شیدا
اشعار متن: حافظ

چاپ