مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 8

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
بت چین
ترانه و اشعار: شیدا، عراقی
تنظیم: پرویز یاحقی
مایه: اصفهان
سنگ خارا
آهنگ: استاد تجویدی
ترانه: معینی کرمانشاهی
اشعار: اهلی شیرازی، خواجو کرمانی
مایه: کرد بیات

چاپ