مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 5

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مینای شکسته، طاقتم ده، ساغر شکسته، شکسته پر، یاد تو، ترا دیدم، آواز ابوعطا، بهار من، یک دل و صد آرزو

چاپ