مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: در فکر تو بودم، صورتگر نقاش چین، جای تو خالی، نگاهی از دل، سرو و بید، صبح امید، خزان، دست من و دامان تو، مست از شراب نوشین، زمن ای نگارم خبر نداری، نغمه تو

چاپ