مرضیه استریو رسیتال (نوار کاست)

عنوان: مرضیه
استریو: رسیتال
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بت چین، طاووس، مگر چه میشد، گل سفید، لاله سفید، دگر چه خواهی، سرگرم مستی شو، ای ناله بی اثر جانم، آرزو، عمریست سر کوی تو مستانه نشستیم

چاپ