مرضیه استریو تماشا (نوار کاست)

عنوان: مرضیه
استریو: تماشا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهار رنگارنگ شماره (436)
خواننده: مرضیه
آهنگ: انوشیروان روحانی
تنظیم: جواد معروفی
شعر ترانه: نواب صفا
گوینده: فیروزه امیرمعز
گلهای رنگارنگ شماره (293)
خواننده: مرضیه، فاخته ای
باهمکاری: روح الله خالقی،جواد معروفیو مرتضی محجوبی
اشعار: نظامی گنجوی
آهنگ: درویش خان و عارف
ترانه ها: بهار و رهی معیری
گوینده: روشنک

چاپ