مرضیه استریو سوپر تاپ تن (نوار کاست)

عنوان: مرضیه
استریو: سوپر تاپ تن
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عشق خود حاشا مکن، مکن ای دوست، رفتم که رفتم، اسیر نگاه، بگذار بسوزم، سنگ صبور، آروزها، بیا بیا، چشم سحر، شد دلم خون ز درد جدائی

چاپ